0

Biznes i Ekonomia

Podział działki budowlanej

Czerwiec 29, 2016 at 11:08 am By

excavator-585455_1280

Podzielenie gruntu na wiele mniejszych działek ma możliwość być bardzo praktycznym i zyskownym rozstrzygnięciem. Mniejsze parcele przynoszą większe zyski- w większości przypadków łatwiej je sprzedać. Natomiast samo podzielenie gruntu ma możliwość być dość czasochłonne. Jak dokonuje się podziału terenu?

Na samym początku geodeta tworzy wstępny projekt podziału nieruchomości, który powstaje na mapie zasadniczej lub kopiimapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne elementy zagospodarowania terenu. Zamiar ten powinien zawierać informacje takie jak: powierzchnia dzielonej domów i mieszkań, granica nieruchomości podlegającej podziałowi, surveyor-585463_1280jej oznaczenie w zgodzie z danymi z ewidencji , a dodatkowo księgi wieczystej, granice projektowanych do wydzielenia gruntów , a ponadto propozycje dostępu nowych działek do drogi publicznej. Wstępny projekt możemy wykonać samodzielne, natomiast jest to dość czasochłonne i trudne zadanie, które całkiem dobrze powierzyć wykwalifikowanym osobom.

Warto wiedzieć, że jeśli zamysł zagospodarowania przestrzennego w ciągu ostatnich pięć lat zmienił użycie mojej działki i spowodowało to wzrost jej wartości, to w takiej sytuacji sprzedający musi zapłacić gminie opłatę planistyczną. W przypadku samego podziału domów i mieszkań, gdy wzrasta jej wartość (panuje popularna opinia, że mniejsze działki mają większą wartość od tych większych) niektóre gminy wymagają także jednorazowego uregulowania podatku, który nazywany jest opłatą adiacencką. Ma możliwość ona wynieść nawet do 40% kwoty szacowanego wzrostu wartości terenu. Oblicza się go na bazie operatu szacunkowego, który jest opracowywany poprzez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie gminy.

Przygotowany projekt wraz z aktem własności, wypisem z rejestru gruntów , a ponadto kopiami mapy ewidencyjnej trzeba złożyć w urzędzie gminy, gdzie zostanie rozpatrzony poprzez wójta, burmistrza czy również prezydenta. O ile wydana opinia jest pozytywna, można przystąpić do dokładnego określonia przez geodetę granic podlegającej podziałowi parcele budowlanej. Jednakże tym razem projekt podziału musi zostać wyprodukowany przez geodetę z uprawnieniami do dokonywania rozgraniczeń i podziałów nieruchomości , a dodatkowo sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Gotowe dokumenty zostają składane do adekwatnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Te muszę otrzymać klauzulę o zgodności ze sztuką opracowywania takiej dokumentacji i przyjęciu do zasobu. Dopiero przyjęte do zasobu dokumenty mogą być fundamentem do wydania wyborów o zatwierdzeniu projektu podziału przez wójta, burmistrza czy także prezydenta.

Jeśli otrzymamy decyzję pozytywną i zostanie ona uprawomocniona, to następnie firma geodezyjnawyznacza na dzielonym obszarze nowe punkty graniczne i wytwarza stosowny protokół. Następnie na podstawie odpowiednich dokumentów dokonuje się modyfikacji w księdze wieczystej.

Czas wymagany na dokonanie podziału parcele waha się między kilkoma tygodniami a wręcz wieloma miesiącami. Wpływają na to rozmaite czynniki, jak przykładowo. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku gmina ogłasza przystąpienie do jej utworzenia, a podział działki ma możliwość zostać zawieszony na wiele miesięcy.

Dodaj komentarz